برگزاری آزمون‏ های آنلاین

موسسه فرهنگی هنری دکتر کامران احمدی

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

جامع 2 (ماژور و مینور) 1403
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:240 دقیقه

جامع 1 (ماژور و مینور) 1403
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:240 دقیقه

جامع مینور 1402
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:240 دقیقه

جامع ماژور 1402
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:240 دقیقه

رادیولوژی - اپیدمیولوژی و آمار حیاتی - اخلاق پزشکی -‏ ENT ‏1402
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:84 دقیقه